Z dumą informujemy, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację operacji:

 pt.: „Uruchomienie Ośrodka Wypoczynkowego w Chmielnie”

Cel operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez budowę domków rekreacyjnych i zakup wyposażenia ośrodka wypoczynkowego.