Z dumą informujemy, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację operacji:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Trans-Best Sp. z o.o. informuje, iż ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.:

„Utworzenie bazy sprzętu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej i lądowej”, której celem jest rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup sprzętu rekreacyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Planuje się, iż dzięki realizacji projektu powstanie 1 nowe miejsce pracy i zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.